VIVE ENTERPRISE

Định hình lại cách doanh nghiệp của bạn gắn kết với khách hàng, phát triển sản phẩm mới và đào tạo nhân viên với VIVE Enterprise. Được xây dựng để đáp ứng nhu cầu của những thị trường rộng lớn, VIVE Pro là một hệ thống có khả năng mở rộng vô hạn, dễ dàng triển khai để cung cấp trải nghiệm VR đắm chìm nhất trên thị trường hiện nay. Thêm vào đó, với gói Advantage cho VIVE Enterprise, khoản đầu tư của bạn sẽ được bảo vệ với giấy phép thương mại, hỗ trợ tận tình và những dịch vụ tiện ích cho VIVE Pro.

Tìm hiểu về VIVE Enterprise