1. ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ลงทะเบียนหรือใช้งานสิทธิที่ได้รับในระยะเวลาที่กำหนดทางทีมงานจะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับโปรโมชั่นนั้นๆ
  2. หลักฐานในการซื้อสินค้าทั้งหมดสามารถส่งเพื่อรับโปรโมชั่นได้เพียงครั้งเดียว
  3. ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์โปรโมชั่นเพียงแค่ 1 ครั้งต่อ 1 รอบบิลเท่านั้น
  4. ของแถมจะสิ้นสุดเมื่อสินค้าหมดสต็อคหรือสิ้นสุดระยะเวลาโปรโมชั่น
  5. สินค้าสมนาคุณไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  6. โปรโมชั่นมีผลตามระยะเวลาที่กำหนดล่าสุด
  7. ข้อเสนอนี้จะอนุญาติให้ใช้กับตัวแทนจำหน่ายหรือการซื้อสินค้าออนไลน์ในประเทศไทย
  8. ข้อเสนอโปรโมชันนี้ใช้กับผู้ใช้ปลายทางเท่านั้น ทาง HTC VIVE ขอสงวนสิทธิ์ในการขอหลักฐานการใช้ผลิตภัณฑ์จากลูกค้านั้นๆ
  9. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของโปรโมชั่นได้ที่ 099-120-1818