เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในการใช้ Vive เราแนะนำให้ใช้ GPU ต่อไปนี้:

 • NVIDIA™ Titan X
 • NVIDIA™ Titan V
 • NVIDIA™ GTX Titan X
 • NVIDIA GeForce™ GTX 970
 • NVIDIA GeForce™ GTX 980
 • NVIDIA GeForce™ GTX 980 Ti
 • NVIDIA GeForce™ GTX 1060
 • NVIDIA GeForce™ GTX 1070
 • NVIDIA GeForce™ GTX 1070 Ti
 • NVIDIA GeForce™ GTX 1080
 • NVIDIA™ Quadro K6000
 • NVIDIA™ Quadro M6000
 • NVIDIA™ Quadro M5000
 • NVIDIA™ Quadro P5200
 • AMD Radeon™ RX 570
 • AMD Radeon™ RX 580
 • AMD Radeon™ RX Vega 56
 • AMD Radeon™ RX Vega 64
 • AMD Radeon™ R9 390
 • AMD Radeon™ R9 390X
 • AMD Radeon™ R9 Nano
 • AMD Radeon™ R9 Fury
 • AMD Radeon™ R9 Fury X
 • Radeon™ RX 480
 • AMD™ FirePro W9100
 • Radeon™ Pro Duo