เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในการใช้ VIVE เราแนะนำให้ใช้ GPU ต่อไปนี้:

 • NVIDIA™ GeForce RTX 2080Ti | 2080 | 2070
 • NVIDIA™ GeForce GTX 1080Ti | 1080 | 1070 | 1070Ti | 1060
 • NVIDIA™ GeForce GTX 980Ti | 980 | 970 | 780Ti
 • NVIDIA™ TITAN Titan | X | Xp | Black | V
 • NVIDIA™ Quadro RTX 8000 | 6000 | 5000
 • NVIDIA™ Quadro P6000 | P5000 | P4000 | P3000
 • NVIDIA™ Quadro Mobile P5200 | P4200 | P3200
 • NVIDIA™ Quadro GP100 | GV100
 • NVIDIA™ Quadro M5000 | M5500 | M5000 | K6000
 • NVIDIA™ Tesla V100
  • AMD Radeon™ Vega Frontier Edition
  • AMD Radeon™ RX Vega 64 | Vega 56
  • AMD Radeon™ RX 580 | 570 | 480
  • AMD Radeon™ R9 390 | 390X
  • AMD Radeon™ R9 290 | 290X | 295X2
  • AMD Radeon™ R9 Fury | Fury X
  • AMD Radeon™ R9 295X2
  • AMD Radeon™ R9 Nano
  • AMD Radeon™ Pro Duo | SSG
  • AMD Radeon™ Pro WX 9100 | 7100
  • AMD Radeon™ FirePro W9100